logo

شماره پشتیبانی :85524-021

شرکت

درباره ما roto

بیش از 75 سال پیش , ویلهم فرانک , محصولی را ابداع کرد که در آن زمان تصور ناشناخته ای نسبت به آن وجود داشت : یراق دو جهت باز شو برای پنجره ها .

در تمام جهان , نام Roto برابر با سیستم های یراق آلات خلاقانه , سفارشی و ایمن می باشد که ارزش درب و پنجره را برای افراد افزایش می دهد . محصولات این شرکت امنیت هوشمندانه , مدیریت انرژی و آسودگی در ساختمان ها را به همراه دارد .

در مسیری که این شرکت تلاش نمود تا پیشرو بازار تکنولوژی درب و پنجره شود , همواره گفت و گو در پی با مشتریان خود داشته و به شدت تمرکز خود را به خواسته ها و نیازهای آن ها معطوف کرده اند . نزدیکی با مشتریان , منجر به مشارکت قابل اعتماد و پایدار می شود و علاوه بر این , نزدیکی با مشتریان , نتیجه و هم زمان پایه و اساس محصولات و خدمات فنی پیشگام بر اساس الزامات مشتریان می باشد و آن را پیش شرط تعیین کننده برای موفقیت شرکا و مشتریان می گردد .

یراق بالکن و تراس Roto NT
یراق بالکن و تراس Roto NT
یراق بالکن و تراس Roto NT Designo
یراق بالکن و تراس Roto NT Designo
یراق بالکن و تراس Roto NT
یراق بالکن و تراس Roto NT
یراق بالکن و تراس Roto NT Designo
یراق بالکن و تراس Roto NT Designo
یراق بالکن و تراس Roto Patio Alversa
یراق بالکن و تراس Roto Patio Alversa
یراق بالکن و تراس Roto Patio Fold
یراق بالکن و تراس Roto Patio Fold
یراق بالکن و تراس Roto Patio Life
یراق بالکن و تراس Roto Patio Life
یراق بالکن و تراس Roto Patio S
یراق بالکن و تراس Roto Patio S
یراق بالکن و تراس Roto Patio Z
یراق بالکن و تراس Roto Patio Z
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto AL 300
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto AL 300
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto AL 540
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto AL 540
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto AL Designo
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto AL Designo
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto NT
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto NT
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto NT Designo
یراق بالکن و تراس آلومینیوم Roto NT Designo
یراق پنجره و درب های خروج اضطراری Roto Safe P
یراق پنجره و درب های خروج اضطراری Roto Safe P
یراق بالکن و تراس Roto Inline
یراق بالکن و تراس Roto Inline
یراق بالکن و تراس Roto Eifel
یراق بالکن و تراس Roto Eifel
یراق بالکن و تراس Roto Duo
یراق بالکن و تراس Roto Duo
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Safe H
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Safe H
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Solid B
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Solid B
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Solid S
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Solid S
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Jive
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Jive
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Eifel
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Eifel
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Cyl-Tec
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Cyl-Tec
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Solid S
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Solid S
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Solid B
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Solid B
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Safe H
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Safe H
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Safe E
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Safe E
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Safe C
یراق درب و پنجره های آپارتمانی چوبی Roto Safe C
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Safe E
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Safe E
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Safe C
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Safe C
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Jive
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Jive
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Eifel
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Eifel
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Base
یراق درب و پنجره های آپارتمانی pvc Roto Base
یراق لوازم جانبی جداره Roto Glas-Tec
یراق لوازم جانبی جداره Roto Glas-Tec
یراق دستگیره های پنجره چوبی Roto Freestyle
یراق دستگیره های پنجره چوبی Roto Freestyle
یراق دستگیره های آلومینیومی Roto Line
یراق دستگیره های آلومینیومی Roto Line
یراق دستگیره های آلومینیومی Roto Freestyle
یراق دستگیره های آلومینیومی Roto Freestyle
یراق پنجره بیرون باز شو چوب Roto X-Drive Operators
یراق پنجره بیرون باز شو چوب Roto X-Drive Operators
یراق پنجره بیرون باز شو چوب Roto TSL
یراق پنجره بیرون باز شو چوب Roto TSL
یراق شاتر پنجره Roto Fentro
یراق شاتر پنجره Roto Fentro
یراق قطعات الکترونیک Roto E-Tec Drive
یراق قطعات الکترونیک Roto E-Tec Drive
یراق دستگیره های پنجره PVC Roto Swing
یراق دستگیره های پنجره PVC Roto Swing
یراق دستگیره های پنجره PVC Roto Line
یراق دستگیره های پنجره PVC Roto Line
یراق دستگیره های پنجره PVC Roto Freestyle
یراق دستگیره های پنجره PVC Roto Freestyle
یراق پنجره دستگیره های چوبی Roto Swing
یراق پنجره دستگیره های چوبی Roto Swing
یراق پنجره دستگیره های چوبی Roto Line
یراق پنجره دستگیره های چوبی Roto Line
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Patio S
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Patio S
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Patio Z
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Patio Z
یراق پنجره بیرون باز شو PVC Roto TSH 30
یراق پنجره بیرون باز شو PVC Roto TSH 30
یراق پنجره بیرون باز شو PVC Roto TSL
یراق پنجره بیرون باز شو PVC Roto TSL
یراق پنجره بیرون باز شو PVC Roto X-Drive Operators
یراق پنجره بیرون باز شو PVC Roto X-Drive Operators
یراق پنجره بیرون باز شو چوب Roto TSH 30
یراق پنجره بیرون باز شو چوب Roto TSH 30
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Inline
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Inline
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Patio Alversa
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Patio Alversa
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto AluVision S 4150 S
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto AluVision S 4150 S
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto AluVision S 4150 Z
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto AluVision S 4150 Z
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Duo
یراق پنجره های کشویی آلومینیوم Roto Duo
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Life
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Life
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio S
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio S
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Z
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Z
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto AL 540
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto AL 540
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto AL Designo
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto AL Designo
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto NT
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto NT
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto NT Designo
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto NT Designo
یراق پنجره های کشویی pvc Angel Ventlock
یراق پنجره های کشویی pvc Angel Ventlock
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Duo
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Duo
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Duo
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Duo
یراق پنجره های کشویی pvc Roto FlipLock
یراق پنجره های کشویی pvc Roto FlipLock
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Inline
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Inline
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Alversa
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Alversa
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Fold
یراق پنجره های کشویی pvc Roto Patio Fold
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto AL 300
یراق پنجره های لولایی و گردان آلومینیوم Roto AL 300
یراق پنجره های لولایی و گردان چوب Roto NT Designo
یراق پنجره های لولایی و گردان چوب Roto NT Designo
یراق پنجره های لولایی و گردان چوب Roto NT
یراق پنجره های لولایی و گردان چوب Roto NT
یراق پنجره های لولایی و گردان pvc Roto NT
یراق پنجره های لولایی و گردان pvc Roto NT
یراق پنجره های لولایی و گردان چوب Roto NT Power Hinge
یراق پنجره های لولایی و گردان چوب Roto NT Power Hinge

پروژه ها