پروژه آقای مجتبایی

شرکت SIEGENIA
بهمن 1, 1398
پروژه آقای مارتین
بهمن 1, 1398

نام پروژه: مهندس مجتبایی

تاريخ اجرا: اردیبهشت 95

محل اجرا:یوسف آباد

برند شیشه: آران جام

جداره شيشه : تک جداره

نوع شيشه : ساده و سکوريت

حالت شيشه: تخت

مدت زمان اجراي پروژه: 1روز

شرح پروژه: اجرای شیشه بین کابینتی (بجای کاشی آنتیک)