پروژه آقای شهابی

پروژه آقای عابدی
بهمن 1, 1398
پروژه آقای سلطانی
بهمن 1, 1398

نام پروژه:حاج آقا شهابی

تاريخ اجرا: تیر 95

محل اجرا: کرمان

برند پنجره: آران

برند پروفيل: ويستابست

رنگ پروفيل :  سفيد

برند يراق: زيگنيا اي يو بي آي

جنس قاب: يو پي وي سي

نوع پنجره: ثابت و بازشو

نوع بازشو: لولايي تک حالته و دو حالته

جداره شيشه : دو جداره

نوع شيشه : ساده

توري : پليسه دو قاب

حالت شيشه: تخت

مدت زمان اجراي پروژه: 3روز

شرح پروژه:اين پروژه در 3 روز طي یک مرحله اجرا شده