پروژه خانم پورحسین

گواهی نامه های شرکت ویستابست
بهمن 2, 1398
پروژه صبا سنگ
بهمن 2, 1398

نام پروژه: خانم پورحسین

تاريخ اجرا: بهمن 96

محل اجرا: تهران -حسن اباد – شهرک صنعتی شمس اباد

جداره شيشه : تک جداره

نوع شيشه : آینه پازلی

حالت شيشه: تخت

مدت زمان اجراي پروژه: 1روز

شرح پروژه:در این پروژه از آینه های پازلی استفاده شده است